Zlatibor2012

10. SAVETOVANJE O TEHNIKAMA REGULISANJA SAOBRAĆAJA, TES 

2012 /SUBOTICA/ 17-18. MAJ 2012.

U organizaciji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Katedra za saobraćajno inženjerstvo, uz podršku SETREF - Foruma za istraživanje u saobraćaju Jugoistočne Evrope, u Subotici, konferencijska sala hotel "Patria" se 17. i 18. maja 2012. godine održava TES 2012 - 10. Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja.

U žiži pažnje desetog Jubilarnog međunarodnog savetovanje TES X je saobraćajno inženjerstvo u funkciji efikasnog i bezbednog saobraćaja u oblastima u kojima danas saobraćajni inženjeri rade: regulisanje i upravljanje saobraćajem, planiranje saobraćaja i saobraćajnih zahteva, vrednovanje, kapacitet infrastrukture, nove tehnologije u saobraćaju (ITS), projektovanje u svetlu novih zahteva, parkiranje, utvrđivanje merodavnih zahteva, saobraćaj i zaštita životne sredine, istraživanja u saobraćaju.

Posebna tema koja će biti predmet diskusije na plenarnoj sednici je " Mesto i uloga saobraćajnih stručnjaka u planiranju, projektovanju i izgradnji objekata saobraćajne infrastrukture".

Savetovanje je namenjeno inženjerima koji se bave problemima gradskog i vangradskog saobraćaja, planerima, urbanistima, proizvođačima saobraćajne signalizacije, gradskim upravama, lokalnim zajednicama, naučnim radnicima i istraživačima sa Univerziteta i Instituta i drugim stručnjacima koji se bave navedenom problematikom.

Mlađim inženjerima učešće na Savetovanju je prilika da se upoznaju sa novim metodologijama i alatima i da prezentiraju sopstvena iskustva iz tematskih oblasti Savetovanja.

- Upravljanje i regulisanje saobraćaja
- Saobraćajno projektovanje
- Planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
- Teorija saobraćajnog toka, kapacitet i vrednovanje
- Parkiranje, politika parkiranja
- Istraživanja u saobraćaju