Usluge

USLUGE

U februaru 2007. preduzeće »UNIPROMET« d.o.o. je kupilo Cinkaru situiranu blizu svog proizvodnog postrojenja. Ovo je bilo neophodno da bi se kompletirao proizvodni ciklus kao i da bi se poboljšao kvalitet proizvoda i da bi smo postali još konkurentniji na tržištu.