Zlatibor2012

ZAŠTITNE OGRADE NA PUTEVIMA - RAL-RG 620

Pregled ispitanih sistema prema DIN EN 1317 (Klase rangiranja prema DIN EN 1317)

Sistemi sa pobijanjem

Stepen zadržavanja - N2
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest. udara Ispitana dužina
ESP/4.0
Jednostrana
ograda bez
odstojnika sa
stubovima na 4m
ESP/4.0 S1.1-110 N2 W5
WN=1,6m
D=1,5m A 60 m
ESP/2.0 tip A S1.1-111 N2 W4
WN=1,3m
D=1,2m A 60 m
ESP/2.0 tip B S1.1-111   W4
WN=1,6m
D=1,6m A 60 m
ESP Plus/2.0
Jednostrana
ograda bez
odstojnika Plus
ESP Plus/2.0

S1.1-112
S1.1-113

N2 W4
WN=1,2m
D=1,1m A 60 m
ESP Plus/W1

S1.1-114
S1.1-115

N2 W1
WN=0,6m
DN=0,5m B 40 m

SUPER–RAIL
ES/1.0

SUPER – RAIL S1.1-400-V N2 W1
WN=0,7m
DN=0,5m A 60 m

ESP BOS
Jednostrana  zaštitna ograda, za zaštitu objekata i drveća

ESP BOS S1.1-117 N2 W1
WN=0,9m
DN=0,25m B 20 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Stepen zadržavanja - H1
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
EDSP/2.0 Jednostrana ograda sa odstojnikom ESP/4.0 S1.1-120 H1 W5
WN=1,6m
D=1,3m A 60 m
EDSP/1.33 S1.1-121 H1 W4
WN=1,2m
D=0,9m A 60 m
DDSP/4.0
Dvostrana ograda sa odstojnikom
ESP Plus/2.0

S1.1-130

H1 W6
WN=1,9m
D=1,8m A 60 m

SUPER–RAIL
ES/1.0

SUPER – RAIL S1.1-400-V H1 W3
WN=0,9m
DN=0,8m A 60 m

SUPER–RAIL
ES/1.33

SUPER – RAIL S1.1-400-V H1 W3
WN=1,1m
DN=1,1m A 60 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Stepen zadržavanja - H2
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina

DDSP++/2.0
Dvostrana ograda sa odstojnikom

DDSP/1.33SL S1.1-132-V H2 W6 D=1,8 A 64 m

EDSP/2.0
dvostruki
(sa zajedničkim
delovanjem)
Nagib razdelnog pojasa <1:10

EDSP/2.0 S1.1-122 H2 W8
WN=2,7m
- A 68 m
SUPER–RAIL SUPER–RAIL

S1.1-310

H2 W4
WN=1,3m
D=0,8m A 40 m

SUPER–RAIL
(na betonskom stubu portala)

SUPER – RAIL S1.1-313 H2 W3
WN=0,9m (uključujući statički udeo osnove)
D=0,55m B 28 m

SUPER–RAIL
dvostruki
(sa odvojenim
delovanjem)

SUPER–RAIL

S1.1-320

H2 W4
WN=1,3m
- A 40 m

SUPER–RAIL
dvostruki
(sa odvojenim
delovanjem)
razdelni pojas
pod nagibom

SUPER – RAIL S1.1-321 H2 W4
WN=1,3m
- A 40 m
SUPER–RAIL dvostrani DDSP/1.33SL S1.1-330 H2 W4
WN=1,2m
D=0,65m B 60 m

SUPER–RAIL dvostrani
razdelni pojas pod nagibom

EDSP/2.0 S1.1-331 H2 W4
WN=1,2m
D=0,65m B 60 m
SUPER–RAIL Light SUPER–RAIL

S1.1-350

H2 W5
WN=1,5m
D=1,0m B 52 m
SUPER–RAIL Light dvostruki
(sa odvojenim delovanjem)
SUPER – RAIL S1.1-360 H2 W5
WN=1,5m
- B 52 m
SUPER–RAIL Light dvostruki
(sa odvojenim delovanjem) razdelni pojas pod nagibom
SUPER–RAIL

S1.1-361

H2 W5
WN=1,5m
- B 52 m
SUPER–RAIL Eco SUPER – RAIL S1.1-370 H2 W4
WN=1,3m
D=0,7m B 52 m
SUPER–RAIL Eco dvostruki
(sa odvojenim delovanjem)
SUPER – RAIL S1.1-380 H2 W4
WN=1,3m
- B 52 m
SUPER–RAIL Eco dvostruki
(sa odvojenim delovanjem) razdelni pojas pod nagibom
SUPER – RAIL S1.1-381 H2 W4
WN=1,3m
D=0,7m B 52 m
SUPER–RAIL Eco dvostrani SUPER – RAIL S1.1-390 H2 W4
WN=1,2m
D=0,6m B 52 m
SUPER–RAIL Eco dvostrani
razdelni pojas pod nagibom
SUPER – RAIL S1.1-391 H2 W4
WN=1,2m
D=0,6m B 52 m
SUPER–RAIL
Eco 1A
SUPER – RAIL S1.1-371-V H2 W4
WN=1,3m
D=1,1m A 52 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Stepen zadržavanja - H4b
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
SUPER–RAIL SUPER –RAIL S1.1-310 H4b W7
WN=2,2m
D=2,12m A 76 m
SUPER–RAIL dvostruki
(sa odvojenim delovanjem)
SUPER –RAIL S1.1-320 H4b W7
WN=2,2m
- A 76 m
SUPER–RAIL dvostrani SUPER –RAIL

S1.1-330

H4b W5 D=0,9m B 76 m

SUPER–RAIL plus

SUPER –RAIL S1.1-340 H4b W5 - B 76 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Sistemi na objektu

Stepen zadržavanja - H1
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
EDSP/1.33 na objektu SUPER –RAIL S1.2-120 H1 W5
WN=1,6m
D=1,2m A 68 m

 

Stepen zadržavanja - H2
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
SUPER–RAIL na objektu SUPER –RAIL S1.2-310 H2 W4
WN=1,2m
D=0,65m B 36 m
SUPER–RAIL dvostruki na objektu (sa odvojenim delovanjem) SUPER –RAIL

S1.2-320

H2 W4
WN=1,2m
- B 36 m

SUPER–RAIL dvostrani na objektu

SUPER –RAIL S1.2-330 H2 W4 - B 60 m
SUPER–RAIL Light na objektu SUPER –RAIL S1.2-350 H2 W4
WN=1,3m
D=0,9m B 36 m
SUPER–RAIL Light dvostruki na objektu (sa odvojenim delovanjem) SUPER –RAIL S1.2-360 H2 W4
WN=1,3m
- B 36 m
SUPER–RAIL Eco na objektu SUPER –RAIL

S1.2-370

H2 W4
WN=1,3m
D=1,0m A 60 m

SUPER–RAIL Eco dvostruki na objektu (sa odvojenim
delovanjem)

SUPER –RAIL S1.2-380 H2 W4
WN=1,3m
- A 60 m

SUPER–RAIL Eco
dvostrani
na objektu

SUPER –RAIL S1.2-390-V H2 W4 - B 60 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Stepen zadržavanja - H4b
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
SUPER–RAIL plus na objektu
(sa rukohvatom)
SUPER –RAIL S1.2-340 H4b W6
WN=2,1m
D=1,31m B 80 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Prelazi

Stepen zadržavanja - H1
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
Flextra SR-EDSP (SUPER-RAIL na EDSP) Flextra S3.1-320 H2 W4 - B 12 m
Flextra SRL-EDSP (SUPER-RAIL Light na EDSP) SUPER –RAIL S3.1-350 H2 W4 - B 12 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Stepen zadržavanja - H2
      Crtež    Stepen zadržavanja Područje delovanja Dinamički ugib Step. žest.  udara Ispitana dužina
Flextra SR-C
(SUPER-RAIL na betonsku barijeru)
Flextra

S3.1-325
(čelik)
S3.1-326(beton)

H2 W3 - C

14,8 m
(čelik)
13,1 m
(beton)

Flextra SR-SRL (SUPER-RAIL na SUPER RAIL Light) SUPER –RAIL S3.1-321 H2
(nije potreban chrash test)
W3 - B 12 m
Flextra SR-SRE (SUPER-RAIL na SUPER RAIL Eco) SUPER –RAIL S3.1-322 H2
(nije potreban chrash test)
- - - 12 m

W  - Klasa područja delovanja
WN - Normalizovano područje delovanja prema EN 1317-2

 

Kosi završeci

Klasa učinka - P2
    Crtež   

Klasa učinka

Klase trajnog bočnog skretanja Klasa područja odbijanja Stepen žestine udara Ispitana dužina
Kosi završetak za EDSP S4.1-120 P2U x1/y1 Z1 A 12 m

SISTEMI