UNIPROMET

KONTAKT

 

Zoran Bojović,
direktor
Slavko Munitlak,
direktor ogranka
  Lokacija 1 - Čačak Lokacija 2 - Čačak Lokacija 3 - Kraljevo
  FINANSIJE Cinkara - SEDIŠTE FIRME FABRIKA CEVI
Adresa Bulevar Tanaska Rajića 2
32000 Čačak
Adresa za račune
Bulevar oslobodilaca bb
32000 Čačak, Srbija
Konarevo 45v
36000 Kraljevo
Telefon Broj centrale
(+381) 32-357-030
(+381) 32-5461-014
(+381) 32-5461-078
(+381) 32-5360-040
(+381) 32-5459-211
(+381) 32-5459-210
Broj centrale (+381) 32-357-040
Broj centrale
(+381) 36 -821-842
e-mail office@unipromet.co.rs officekv@unipromet.co.rs
Fax (+381) 032-357-050 (+381) 32-357-040 (+381) 36-821-842
Komercijala
Žaklina Bojović,
izv. dir. za komercijalne poslove
Uroš Milosavljević,
referent za prodaju i nabavku
Finansije Danijela Munitlak, izv.dir. za finansijske poslove
Milka Biočanin, šef računovodstva
Pravna (kadrovska) služba Dejan Ćirić,
izv. dir. za pravne i kadrovske poslove
Proizvodnja Goran Živkovic,
referent za usluge
Gradimir Ilić,
izv.dir. za proizvodne poslove
Uslužno cinkovanje Dejan Biševac 
računopolagač
telefon: 063 618 963
Radno vreme 07-16
Odeljenje toplog cinkovanja Srećko Martać
Upravnik cinkare 
telefon: 032-5459-210
Carina Natalija Cvetković, carisnki agent
telefon: 032 - 5459 - 213
Transport Radoslav Simović, šef transporta
telefon: 063 621 445
Montaža Vladimir Vulović, šef montaže
Kontrola Goran Djurašević, izv.dir. za kontrolu