UNIPROMET

REFERENCE LIST

REFERENCE LIST 1993. – 2014.

 

2014

2014

 • Obilaznica Golubovci-ESP/4-3320m-BEMAX-Podgorica
 • Nikšić-Vilusi-ESP/4-2100m-Mehanizacija i programat
 • M25-Zaječar-EDSP/2-340m-PZP Zaječar
 • E75-Feketić-Beška-žičana ograda-5945m-Voj-put-Subotica
 • E75-Feketić-Beška-EDSP/2 -1312m-Voj-put-Subotica
 • E75-Feketić-Batajnica-EDSP/2 -672m-Bačka put-Novi Sad
 • Nadvožnjak Batajnica-SR Eco/1,33-bw-1382m-MBA Miljković
 • Nadvožnjak Batajnica-SR/1,33-bw-1468m-MBA Miljković
 • Obilaznica Sarajevo-SR Eco/1,33-5600m-EURO-ASFALT
 • Obilaznica Sarajevo-trovalna ograda-3200-EURO-ASFALT
 • .... total: 33,619m
2013

2013

 • E75-prist.putevi mostu Beška-EDSP-2620m, SR Eco713m, SR-232m-Mostogradnja
 • R214 na M1,ESP/4-184m, SR-120m, pešačka,40m-Terna
 • M1 na Lot 2-ESP/4-196m, pešačka,40m-Terna
 • Otok-Gunja (Hrvatska)-ESP/4-448m-Cestorad-Vinkovci
 • E75-EDSP/2-488m-Bačka put
 • Bujanovac-ESP/4-952m-Saba Belča
 • Most na Adi-SR Eco-822m
 • Petlja kod Hipodroma-pešačka ograda-418m-Ratko Mitrović
 • Bele Vode-ESP/4-176m-Putevi Ivanjica
 • MSE Solaris 1-Velesnica-žičana ograda-661m, stubovi za solar.elektr.-1212kom-MT KOMEX
 • M22-ESP/4-164m-Srbijaput
 • Autoput E-75,obilaznica oko Novog Sada- ESP/4-536m,zastita od buke-160m-Energoprojekt
 • M22-Dići-EDSP/2-728m, Sr Eco294m-Az Virt
 • M4.2-Ostros-ESP/4-1380m-BEMAX-Podgorica
 • Most Port Milena-Bar-ESP/4300m, DDO/4-340m-Arming-Podgorica
 • E75-D.Neradovac-Srpska kuća-EDSP-16137m,SR Eco-7244m, Flextra-48kom-Aktor
 • Drenov Bok-Jasenovo (Hrvatska)-ESP/4-2068m-Kapitel-Ivanić Grad
 • Kolubarski okrug-ESP/4-1888m-PZP Valjevo
 • Mačvanski okrug-ESP/4-1520m-PZP Valjevo
 • Babina Greda-Cerna (Hrvatska)-ESP/4-2192m-Cestorad-Vinkovci
 • M5,M25,R121,II-128...ESP/4-2088m,EDSP/2-2156m-PZP Zaječar
 • ... total: 112,282m
2012

2012

 • Autoput E75-Horgoš-Novi Sad-žičana ograda-22345m-Planum i Putevi Užice
 • M5-Paraćin-Straža-JDO/2-5324m-PZP Zaječar
 • E75-Levosoje-BJRM (granica)-DDO/4-10380m,JDO/2-7129m-Putevi Užice
 • R127.Mojković-Krupanj-JO/4-1124m-PZP Valjevo
 • Probna pista-FIAT Kragujevac-SR Eco-dvostrana-768m, SR Eco-1826m-Italappalti
 • R102-Kruševac-Brus-1072m-JO/4-Kruševac put
 • E75-Dobanovci-Batajnica-JDO/2-14173m, SR ES-15320m, SREco-2323m, SR Eco bw-497m-Strabag
 • E75-Batajnica-EDSP/2-1076m-Ratko Mitrović
 • Pećinci-232m-JO/4-NAVAK
 • FIAT Kragujevac-792m-JO/4-Putevi Čačak
 • CG-Tuzi-Božaj-3146m-JO/4-Tehnoput-Podgorica
 • M22.1-Glandoš-Inđija-EDSP/2-984m
 • CG-Ostrog-Danilovgrad-2670m-ESP/4-Tehnoput-Podgorica
 • Kraljevo-Mataruška Banja-ESP/2-1480m-JKP Putevi Kraljevo
 • E75-1+125 do 71+000-kapije na žičanoj ogradi-58kom-Voj-put
 • Rumunija-57B-JOO/4-768m-SC STIGO
 • E75-Levosoje-BJRM (granica)-žičana ograda-18000m-Putevi Užice
 • M5-Boljevac-Zaječar-EDSP/2-3224m-Ratko Mitrović
 • FIAT Kragujevac-800m-SR Eco-Italappalti i SAS
 • Autoput E-75,obilaznica oko Novog Sada- JDO/2- 7416m-Energoprojekt
 • Autoput E-75,obilaznica oko Novog Sada- SR Eco- 620m-Energoprojekt
 • M23-Topola-Mladenovac-ESP/4-920m-PZP Beograd u restruktuiranju
 • M22-Gukoši-Dići-Ugrinovci-ESP/4-2880m-PZP Valjevo
 • L-16-Konjarnik-Stara Planina-ESP/4-1044m-PZP Zaječar
 • Crna Gora-Rožaje-Berane-mostovi-JOO/4-468m-IGP Fidija
 • E70/E75-Orlovača-ESP/2-1224m-Ratko Mitrović
 • M5-Paraćin-Straža-pešačka ograda-210m-PZP Zaječar
 • M5-Paraćin-Straža-EDSP/2-1858m-PZP Zaječar
 • M5-Paraćin-Straža-EDSP/1,33-568m-PZP Zaječar
 • Crna Gora-Pričelje-Ostrog-ESP/4-668m-Tehnoput
 • M5-Straža-Boljevac-pešačka ograda-276m-PZP Zaječar
 • M19-Šabac-Obrenovac-EDSP/1,33-1316m-Interkop
 • M19-Šabac-Obrenovac-Sr Eco-260m-Interkop
 • ... total: 222,682m
2011

2011

 • Autoput E-75,Obiliaznica oko Novog Sada- JDO/2- 19500-Interkop
 • Autoput E-75,Horgoš-Novi Sad- JDO/2- 139079m,SR/1,33-9492m, Srbw-1163m, DDDO/1,33-784m-Putevi Užice
 • Autoput E-75,Horgoš-Požega- JDO/2- 29333m-Planum
 • Autoput E-75,Horgoš-Požega- SR/1,33- 1744m,DDDO/1,33-260m-Planum
 • Mag.put M-5, Čačak – Požega- SR-1,33- 252m-Putevi Čačak
 • Mag.put M-5, Čačak – Požega- JO/4- 612m-Putevi Čačak
 • Reg.put Čačak – Miokovci-ESP Plus/2- 476m-Putevi Čačak
 • Reg.put Čačak – Miokovci-ESP Plus BW/1,33- 96m-Putevi Čačak
 • Most Gazela-Beograd-SR ECO bw-476-Mostogradnja
 • Autoput E75-Bubanj Potok-SR/1,33-bw-272m-Srbijaput
 • Regionalni put R231-Nova Varoš-Aljinovići-JO/4-5226m-Putevi Užice
 • Obilaznica Rožaje-JO/4-2136m-Integral-inženjering
 • Most na Tamišu-Sečanj-JDOO/1,33-464m-Interkop
 • Mag.put M5-Stalać-most-SR/1,33 bw-220m-Putevi Užice
 • Magistralni putevi-Oršava-Rumunija-JO/4-5800m-Stigo
 • Magistralni put Valjevo Kamenica-JO/4-8800m-PZP Valjevo
 • Magistralni put M5-Grza II,V i VIII-JDOO/1,33-208m,JO/2-452m-PZP Zaječar
 • Magistralni put M25.1,Golubac-JO/4-5196mPZP Zaječar
 • Obilaznica Vršac-JDO/2—5852m-Srbijaput
 • Magistralni put M5-Uzići-Požega-JO/4-2460m-Putevi Užice
 • Autoput E75-petlja Beška-JO/2-1350m i DDO/4-336m-Alpine
 • Regionalni put R101-Obrenovac-Ub-JO/4-416m i JDO/2-652m-PZP Zaječar
 • Autoput E75-most i prilazi-Beška-EDSP/2-1909m, EDSP/1,33-853m, Sreco-700m, Sreco-bw-222m, SR/1,33bw-3870m, SR-plus-bw-384m-Alpine
 • Autoput E75-Horgoš-Novi Sad-žičana ograda-46875m-Putevi Užice
 • Autoput E75-Horgoš-Novi Sad-žičana ograda-16945m-Planum
 • Magistralni put-Murino-Čakor-JO/4-2722m-Crnagoraput i Tehnoput
 • Most na ADI-SReco-489m, JDO/2-92m-Porr
 • Autoput E75-Ražanj-SR/1,33bw-176m-ŽGP
 • Autoput E75-JO-2-604m-OMV
 • .... total: 318,536m
2010

2010

 • Orlovača-Bubanj potok-4000m - EDSP/2
 • Most Kamidžora-Kraljevo-309m - EDSP/2
 • Regionalni put Lučani-Guča-888m - ESP/2
 • Tuzla-most-JOO/1.33 -112m
 • Most u Ražnju na E75-SR-1.33bw - 320m
 • Obilaznica Nikšić-JO/4 - 1040m
 • Magistralni put Vilusi-Risanj-1200m - JO/4
 • Rumunija-Oršava-Kazan - 2620m-JO i JOO
 • Leskovac-deponija-1160m-žičana ograda
 • Mostovi na M5-Paraćin-Zaječar - JDOO i JDO-2200m
 • Ivanjica-razni pravci - 844m
 • Mostovi Kruševac-Pojate-SR-1.33bw-124m
 • Most-Kraljevo-Ribnica-JDOO/1.33-168m
 • Petlja Surčin-EDSP/2-2068m
 • Špiljani-Ribarevina-Podgorica-ESP/4-bw - 1800m -ESP/2-bw - 1220m -ESP/2 - 5800m
 • Most u Sremskoj Rači-JDOO/1.33 - 820m
 • Most u Adi-JOO/1.33 - 2000m
 • Šavnik-Žabljak-JO/2 - 10000m
 • Međuvršje-SR/1.33-bw - 336m
 • Autoput E-75,obilaznica oko Novog Sada- JDO/2- 28000m
 • Autoput E-75,obilaznica oko Novog Sada- JO/2- 2000m
 • Mag.put M-5 Čačak-Požega- JO/4- 800m
 • Mag.put M-5 Čačak-Požega- SR/1,33- 300m
 • Autoput E-75,Horgoš-Požega- JDO/2- 8500m
 • Autoput E-75,Horgoš-Požega- SR/1,33- 468m
 • Mag.put M-21 Kruševac- Pojate-SR/1,33 BW- 404m
 • Mag.put M-21 Kruševac- Pojate-JDOO/1,33- 156m
 • Mag.put M-21 Kruševac- Pojate-JDOO/1,33 sa rukohvatom- 156m
 • ... total: 79903m
2009

2009

 • Albanija Kukes-Tirana – 1.680m – JO/2 sa rukohvatom
 • Albanija Kukes-Tirana - 1.680m – pešačka ograda na mostu
 • Magistralni put Nikšić - Podgorica (Bogetići) – 380m - JOO/2
 • Magistralni put Nikšić -Podgorica (Bogetići) – 980m - JO/4
 • Lokalni putevi-Ivanjica-JO/4-2020m
 • Ibarska magistrala-Čačak-Beograd-720m-JO/4
 • Regionalni put-Belanovica-Varnice-1120m-JO/4
 • Magistralni put M21-Valjevo-Koceljeva-1540m-ESP/4
 • Autoput E75-Čantavir-Žednik-21000m-EDSP/2
 • Most Skrapež-Požega-SUPR RAIL na 1,33-220m
 • Autoput Beograd-Niš-Ražanj-most-SUPER RAIL na 1,33-540m+120m
 • Magistralni put Vilusi-Risanj-1500m-JO/4
 • Mostovi-Kakanj-JDOO/1,33-692m
 • Libija-Tripoli-Misurati-14000m-ESP/2
 • Mehov Krš-granični prelaz-186m-EDSP/2
2008

2008

 • Magistralni put R226 Čačak-Kraljevo – 2300m – JO/4
 • Autoput E-75, Beograd-Novi Sad - 2600m – JDO/2
 • Magistralni put M22, Rudnik-Žarkovo – 1284m – JO/4
 • Magistralni put M1, Vranje – 4520m – JO/4
 • Regionalni putevi, Ivanjica – 1200m – JO/4
 • Naplatne rampe na E70 – 620m – JDOMagistralni putevi M252 i M25.1 – 9640m – JO/4 i 2680m – JOO/4
 • Crna Gora-Kufin – 2.066m – JO/4
 • Magistralni put – Lebane – 3.960m – JO/4
 • Magistralni put Trebinje-Meljine – 3.080m
 • BiH – Mrkonjić putevi – 1488m – JO/4BiH - MG-Mind – Prnjavor – 3.760m – JO/4
 • Obilaznica – Nikšić – 966m – JO/4
 • Javna garaža – Terazije – 110m
 • Magistralni put Koceljeva-Dumača (Šabac) – 7800m – JO/4-RAL
 • Ostali magistralni i regionalni putevi na teritoriji Srbije – održavanje – 15.000m – JO/4Obilaznica oko Beograda 15.000m - EDSP/2
 • Magistralni put – Koceljevo – 10.000m – ESP/4,0 i 9.000m – EDSP/2,0
 • Autoput E70 Batrovci-Ruma – 4.000m – EDSP/4,0
 • Magistralni put M21 Valjevo-Koceljeva – 10.420m – ESP/4,0
 • Obilaznica Čačak – 2.100m – ESP/4,0
2007

2007

 • Autoput M1.11,Kragujevac-Batočina-10000m-JDO
 • Magistralni put, Predejane-Makedonska granica -6000m-JO
 • Regionalni put R-125, Davidovac-Trgovište -566m-JO
 • Regionalni put R-125a, Davidovac-Prohor Pčinjski -152m-JO
 • Obilaznica oko Kraljeva – 1800 m-JO
 • Magistralni put M5 – 340m – JO
 • Magistralni put M21 – 540m – JO
 • Regionalni put R-17, Javor-Vučkovica -100m-JO; 124 m - JOO
 • Regionalni put R-117, Ivanjica-Javor - 1200m-JO
 • Magistralni put M22, Rudnik-Žarkovo – 700m – JO; 112m - JOO
 • Regionalni put R-226, Čačak-Kraljevo - 492m-JO
 • Magistralni put M24, Beograd-Zrenjanin – 9240m – JDO
 • Magistralni put M19.1, Beograd-Pančevo – 640m – JDO
 • Autoput E-75, Beograd-Novi Sad – 980m – JDO; 112m – JO
 • Autoput E-75, Ćuprija – 612m – JDO
 • Groblje Lešće Beograd – 215m – JOO
 • Magistralni put M22.1, Mali Iđoš– 506m – JO
 • Regionalni put R-119, Bačka Topola- Kula - 124m-JO; 80m - JOO
 • Magistralni put M1, Leskovac-Preševo– 3000m – JDO
 • Magistralni put Vinkovci-Osijek -4800m – JO
 • Magistralni put Meljine-Trebinje -5000m – JO
 • Magistralni put Vilusi-Risanj– 3728m – JO
 • Magistralni put Rafailovići-Petrovac– 3000m – JO
 • ... total: 109km
2006

2006

 • Regionalni put R126,Rudnik-Topola-1800m-JO
 • Autoput E-75, Beška-Novi Sad-39574m-JDO/2
 • Magistralni putevi za Beograd -4252m-JO/4
 • Regionalni putevi R116, R117-1052m-JO/4
 • Magistralni put M19-740m-JDO/2
 • Autoput E75 , Dobanovci-Ostružnica- 1072m-JDO/2
 • Autoput E80, Niš-5080m-JDO/2
 • Magistralni put Vilusi-Risan-4500m- JO/4
 • Put Rudno-Brvenik (Raška)-2052m- JO/4
 • Magistralni put M1 , Vranje-6332m-JDO/2
 • Magistralni put M1, Vranje-2320m-JOO/2
 • Putevi M4, M24,M25, R105, R106, R120 Zaječar-5092m-JO/4
 • Magistralni put Petrovac-Bar, 1500m-JO , JOO
 • Magistralni put M22, Rudnik-1888m-JO/4
 • Magistralni Putevi M4, M23, R202, R203- 1596m-JO/4
 • Magistralni put M23-Ravni Gaj , Kragujevac- 924m-JO/4
 • ... total: 118km
2005

2005

 • Regionalni put R126,Rudnik-Topola-1800m-JO
 • autoput E80,Komren-Prosek-17200m-JDO i 1400m-JO
 • magistralni put M25,Knjaževac-Zaječar-Negotin
 • magistralni put M24.1-Beograd-Zrenjanin-1520m-JDO
 • autoput E75 Pečenjevci-Grabovnica-12000m-JDO i 2400m-JO
 • Regionalni put R128-Kuzmin-Sremska rača-2200m-JO
 • Mrkonjić putevi-razni pravci-5000m-JO
 • Bijeljina putevi-Obilaznica-4578m-JO
 • Mišeluk-N.Sad-2480m-JDO
 • Novi Sad-autoput veza sa E75-7800m-JDO
 • magistralni put M5, Čačak-Preljina-Mrčajevci -1400m-JO.
 • Regionalni put Brus-Kriva reka-1500m-JO
 • Magistralni put Foča—Sarajevo-6500m JO
 • Magistralni put Kragujevac-Ravni Gaj-2100m-JO
 • Autoput E80,Niš-Niška Banja-800m-protiv prolaza pešaka
 • Regionalni put Beograd-Avala-1300m JO
 • Magistralni put Kruševac-Ribarska Banja-3000m-JO
 • Magistralni put Mladenovac-Topola 1500m-JO
2004

2004

 • Autoput E-75 Beograd-Novi Sad (nastavak) 2004.
 • Autoput Pečenjevci-Grabovnica (Leskovac) 2004.
 • Nastavak obilaznice oko Beograda 2004.
 • Regionalni put Aranđelovac-Orašac-Markovac 2004.
 • Magistralni put Mladenovac-Topola 2004.
 • Regionalni put Rudnik-Topola 2004.
 • održavanje puta Beograd-Pančevo 2004.
 • Trgovačka ulica 2004.
 • Raskrsnica Proleterske solidarnosi-autoput (petlja kod arene Limes1, 2) 2004.
 • Obilaznica oko Vinkovaca, Hrvatska 2004.
 • Magistralni put Mrkonjić Grad – Banja Luka 2004.
 • Autoput Novi Sad – Subotica 2004.
 • Magistralni put Aranđelovac-Mladenovac 2004.
 • Obilaznica oko Beograda, Dobanovci-Ostružnica 2004.
 • Ibarska magistrala 2004.
 • autoput E-75, Pečenjevci-Grabovnica 2004.
 • regionalni put R126 Bućin Grob-Jarmenovci 2004.
 • magistralni put M22, Nevade-Preljina 2004.
 • magistralni put Osijek-Vinkovci, Hrvatska 2004.
 • naplatne rampe na autoputu E-70, Velika Gradiška-Novska-Lužani-Okučani 2004.
 • magistralni put M22, Ušće-Novi Pazar 2004.
 • magistralni put M8, Novi Pazar – Sjenica 2004.
 • magistralni put R118a, Novi Pazar- Tutin 2004.
 • regionalni put R119a, Raška-Leposavić 2004.
 • magistralni put M5, Čačak-Preljina-Mrčajevci 2004.
 • E-75 novi granični prelaz Horgoš 2004.-1500m-JDO,1800m-žičana ograda
 • magistralni put M19, Čukarica-Umka-Obrenovac 2004.
 • magistralni put M25.1, Požarevac-Veliko Gradište 2004
2003

2003

 • Beograd – Pančevo 2003.
 • Obilaznica Gornji Milanovac 2003.
 • Obilaznica Niš 2003
 • put Beograd – Novi Sad (Batajnica) 2003.
 • Ibarska magistrala Beograd -Čačak 2003.
 • Beograd – Obrenovac M19 2003
 • Put R-111 Valjevo- D.Brdo 2003.
 • Beograd – Avalski put 2003.
 • Beograd – Košutnjak 2003.
 • Put M21 Valjevo – Koceljevo 2003.
 • Put M21 Valjevo – Kosjerić 2003.
 • Put M-4 Valjevo – Slovac 2003.
 • Put M-4 Valjevo – Loznica 2003.
 • Autoput E-75 Beograd – Niš 2003.
 • Autoput E-75 Beograd-Novi Sad
2002

2002

 • Magistralni put Sarajevo – Višegrad 2002.
 • Magistralni put Sarajevo – Dobro polje 2002.
 • Magistralni put Sarajevo – Srbinje 2002.
 • Magistralni put Zvornik – Tuzla 2002.
 • Magistralni put Zvornik – Vlasenica 2002.
 • Magistralni put Novi Pazar – Kraljevo 2002.
 • Autoput E-75, most Bračin 2002.
 • Autoput E-75, most Ravanica 2002.
 • Autoput E-75, Subotica – Horgoš 2002.
 • Ibarska magistrala Čačak-Beograd 2002.
 • Magistralni put Kučevo-Majdanpek 2002.
 • Magistralni put Veliko Gradište-Golubac 2002.
 • Magistralni put Cetinje-Budva 2002.
 • Regionalnii put Ljig-Rajac 2002.
 • Magistralni put Valjevo-Bajina Bašta 2002.
 • Magistralni put Srbinje-Tjentište 2002.
 • Magistralni put Dobro Polje-Kalinovik 2002.
 • Magistralni put Dobro Polje – Trnovo 2002.
 • Obilaznica Kruševac 2002
 • Obilaznica Niš 2002.
 • Regionalni put Novi Pazar-Kopaonik R119a 2002.
 • Regionalni put Novi Pazar-Golija R234 2002.
 • Regionalni put Novi Pazar-Sopoćani R236 2002.
 • Obilaznica Kragujevac 2002.
2001

2001

 • Magistralni put Sarajevo – Višegrad 2001.
 • Magistralni put Sarajevo – Dobro polje 2001.
 • Magistralni put Sarajevo – Srbinje 2001.
 • Magistralni put Zvornik – Tuzla 2001.
 • Magistralni put Zvornik – Vlasenica 2001.
 • Magistralni put Novi Pazar – Kraljevo 2001.
 • Autoput E-75, most Bračin 2001.
 • Autoput E-75, most Ravanica 2001.
 • Autoput E-75, Subotica – Horgoš 2001.
 • Obilaznica Niš 2001.
2000

2000

 • Magistralni put Srbinje – Sarajevo 2000.
 • Magistralni put Zvornik – Vlasenica 2000.
 • Magistralni put Zvornik – Tuzla 2000.
 • Beograd, stanica Prokop 2000.
 • Magistralni put Čačak – Kraljevo 2000.
 • Magistralni put Čačak – Požega 2000.
 • Autoput E-75 , most Mijatovac 2000.
 • Magistralni put Kraljevo – Ribarice 2000.
 • Magistralni put Žiča – M. Banja 2000.
 • Autoput E-75, most Horgoš 2000.
 • Magistralni put Požarevac – Kučevo 2000.
 • Autoput E-75, Batočina – Ćuprija – Pojate 2000.
 • Autoput E-70, Beograd – Pančevo, dva nadvožnjaka 2000.
1999

1999

 • Regionalni put, Valjevo 1999.
 • Rekonstrukcija petlji, Požarevac 1999.
 • Put Brčko-Bijeljina 1999.
 • Put Tuzla-Banj Brdo 1999.
 • Put Tjentište-Brod 1999.
 • Deonica puta Trebinje – Igalo 1999.
 • Desni most na Trupalskoj petlji 1999.
 • Most Jasenica kod Velike Plane 1999.
1998

1998

 • Put Zvornik-Vlasenica-Han Pijesak 1998.
 • Srbijaput – obilaznica Dobanovci – Bubanj potok 1998.
1997

1997

 • Put Sarajevo-Srbinje 1997.
 • Put Sarajevo-Han Pijesak 1997.
 • Put Sarajevo-Rogatica-Goražde 1997.
 • Put Banja Luka-Jajce 1997.
 • Obilaznica Požarevac II 1997.
 • Lazaravac-Aranđelovac 1997.
 • Autoput Subotica-Feketić 1997.
 • Obilaznica Valjevo 1997
1996

1996

 • Granični prelaz, Pavlovića Ćuprija 1996.
 • Autoput Beograd-Zagreb 1996.
 • Autoput Beograd-Niš 1996.
 • Valjevo, obilaznica na putu M-21 1996.
 • Valjevo, magistralni put M-4 1996.
 • Požarevac, Žabarska petlja 1996.
 • Pozarevac, petlja Šumarice 1996.
 • Lazarevac-Aranđelovac, magistralni put 1996.
1995

1995

 • Požarevac, petlja Ljubičevo 1995.
 • Jadranska magistrala, Prijepolje-Brodarevo 1995.
1994

1994

 • Jadranska magistrala, Zlatibor 1994.
 • Jadranska magistrala, Ovčar Banja 1994.
1993

1993

 • Ibarska magistrala, Rudnik 1993.